Ticedi Rhyngwladol Rygbi Cymru

Mae'r clwb yn derbyn nifer penodol o docynnau ar gyfer gemau rhyngwladol. Os hoffech wneud cais am docynnau, cwblhewch y ffurflen isod. Rhaid ichi fod yn aelod o'r clwb i wneud cais. Ceir manylion ar sut i ymaelodi ynghyd â ffurflen ar dudalen 'Aelodaeth'.

Rhaid i bob cais fod drwy ffurflen yn unig, ac nid mewn unrhyw ffordd arall. Dim ond ceisiadau drwy ffurflen ynghyd â thâl llawn am y blaendal a gaiff eu hystyried. Rhoddir gwybod drwy e-bost pan fydd y tocynnau ar gael i'w casglu.

Mae tocynnau yn ddarostyngedig i amodau Undeb Rygbi Cymru and caiff unrhyw un a fydd yn torri'r amodau hynny yn cael eu gwahardd rhag dderbyn tocynnau yn y dyfodol.

Ffurflen archebu tocynnau gemau'r haf