Rygbi Merched

 • Merched

  Mae ein tîm merched yn chwara yng nghyngrair Gogledd Cymru ac yn ymarfer pob nos Iau 7:00 y.h. - 8:30 y.h.. Mae croeso i chwaraewyr newydd o hyd, profiad ddim yn angenrheidiol!

  Hyfforddwyr

  Prif Hyfforddwr - Shon Hughes

  Dafydd Jones

  Jordan Scott

  Cymorth Cyntaf

  Eirian Jones

  Rheolwr Tîm

  Sarah Hughes
  07908 641614