Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Polisi Gwahardd Cwn

Polisi gwahardd cwn o Gae Smyrna, Llangefni

Pwrpas Cae Smyrna yw darpariaeth i chwarae rygbi a defnydd cymunedol gyda caniatad a leswyd oddiwrth Cyngor Sir Ynys Mon gan Clwb Rygbi Llangefni Cyf. i’r pwrpas yma.

Mae gan Glwb Rygbi Llangefni Cyf ddyletswydd gofal tuag at ei chwaraewyr, aelodau unigol a chefnogwyr ac i’r perwyl hwn mae’n gwahardd unigolion ( gan gynnwys aelodau ) a’u cwm rhag defnyddio Cae Smyrna i unrhyw bwrpas, bod y ci ar denyn neu beidio. Mae hyn yn cynnwys y caeay chwarae, ty’r clwb, y maes parcio a’r tir cyfagos hyd at faes parcio Cyngor Sir Ynys Mon – cyfeirwch at y cynllun.

Mae croeso i unigolyn sy’n berchennog ci tywys i Gae Smyrna ond nid i ymarfer ei ci.

Mae rhybuddion yn datgan i’r cyhoedd ynglyn a’r gwaharddiad i’w weld yng Nghae Smyrna. Dwynir sylw o achos o faeddu i adran berthnasol Cyngor Sir Ynys Mon os anwybyddir y rhybudd.

Yr ydych yn ymwybodol gall ci sy’n maeddu achosi:

  • Toxocariasis – aflwydd anghyffredin a achosir gan pry crwn, sydd yn bresennol ym maw ci, cath a llwynog. Mae symptomau yn anghyffredin ond yn ddwys.
  • Effeithir plant a phobl ifanc drwy cysylltiad a phridd neu dywod llygredig oddi fewn i ardaloed chwarae drwy lyncu wy wedi heintio.
  • Mae yna dystiolaeth bod cwn yn cludo E.coli a hepatitis yn eu baw.
  • Mae dros 7,000 gyfeiriadau i ysbyty yn y DU o achosion brathiad ci ac ymosodiadau a plant dan 10 a chyfeirir yn amlaf (GIG Digidol).

Gofynir yn gwrtais i unrhyw unigolyn sy’n dod a ci i’r tir a ddisgrifir uchod i adael neu gwrthodir yr hawl i fyned i Gae Smyrna.

Diolch am eich cydweithrediad.

Pwyllgor Rheoli
Clwb Rygbi Llangefni Cyf.
Cae Smyrna
Llangefni

Adnoddau

NHS - Toxocariasis
RoSPA - Dogs on play areas
Rugby player almost loses his foot after small cut infected by DOG POO on the pitch
Rugby player spent Christmas in hospital after leg got infected with dog poo

Crll map