Rygbi Dynion

 • Tîm 1af

  Mae'r tîm 1af yn chwarae yn Adran 1 Y Gogledd - y safon uchaf ar gael i dimau clwb yng Ngogledd Cymru. Rhedir sessiynnau ymarfer pob nos Fawrth a nos Iau am 7:00 y.h. - 8:30 y.h.. Croeso i chwaraewyr newydd ymuno o hyd.

  Hyfforddwyr

  Prif Hyfforddwr - Rhodri Gray

  Chris Campbell

  Andrew Jeffrey

  Rheolwr Tîm

  Elfed Roberts

 • 2il Dîm

  Mae'r 2il dîm yn chwarae yn Adran 3 Gogledd Cymru ar ôl enill dyrchafiad o Cyngrhair 2il Dîm Gogledd Cymru fel pencampwyr yn 2018. Mae ymarfer yr un nosweithiau a'r tîm 1af.

  Rheolwr Tîm

  Simon Jones
  01248 421904simon.jones@morganevans.com