Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Dan 12 (Blwyddyn 7)

Hyfforddwyr

Prif Hyfforddwr - Dyfnallt Huws
07771 523090
Celfyn Furlong
Einion Owen
Dafydd Thomas

Cymorth Cyntaf

Dyfnallt Huws
07771 523090
Eirian Huws

Rheolwr Tîm

Eirian Huws

Diolch yn fawr i'n noddwyr