Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Rygbi Adran Iau (D7-D16)

Rhestr Gemau 2021-2022

Cadeirydd - Dan Lamerton
Is-Gadeirydd - Jen Owen
Ysgrifenydd Aelodaeth - Iwan Wynn Davies
Ysgrifenydd yr Adran Iau - Sali Roberts
Aelod Hyfforddi - Dylan Jones
Ysgrifenydd Gemau - Rhys Roberts
Cydlynydd Hyfforddwyr - Rhys Roberts
Swyddog Amddiffyn Plant - Ruth Jones

Cofrestru Ar-lein

O’r tymor 2018-2019 ymlaen fydd rhaid i rhieni cofrestru eu plentyn ar-lein efo‘r URC, hyd yn oed os maent wedi cofrestru efo’r clwb eisioes. Mae cofrestru am ddim ond fydd rhaid i chi dalu am eich aelodaeth yn uniongyrchol i’r clwb.

Ffurflen Ymaelodi

Mae’r ffurflen yma ar gyfer aelodaeth o adran iau Clwb Rygbi Llangefni. Fydd rhaid i pob aelod o’r adran iau cwblhau y ffurflen yma yn ogystal a thalu aelodaeth ar ôl cofrestru ar-lein efo URC.

Ffurflen Baeddod Gwyllt Bach