Rygbi Adran Iau (D7-D16)

Cyfarwyddiadau Cofrestru

Cofrestru Ar-lein

O’r tymor 2018-2019 ymlaen fydd rhaid i rhieni cofrestru eu plentyn ar-lein efo‘r URC, hyd yn oed os maent wedi cofrestru efo’r clwb eisioes. Mae cofrestru am ddim ond fydd rhaid i chi dalu am eich aelodaeth yn uniongyrchol i’r clwb.

Ffurflen Ymaelodi

Mae’r ffurflen yma ar gyfer aelodaeth o adran iau Clwb Rygbi Llangefni. Fydd rhaid i pob aelod o’r adran iau cwblhau y ffurflen yma yn ogystal a thalu aelodaeth ar ôl cofrestru ar-lein efo URC.

58577581 2241696856047256 6424267280829382656 o

Rhestr Gemau 2019-2020

Cadeirydd - Gareth Parry
07979 818170garepar@aol.com

Is-Gadeirydd - Rhys Roberts
07947 844533rhysroberts60@aol.com

Ysgrifenydd Aelodaeth - Dave Rogers
07503 941706d.l.rogers@btinternet.com

Ysgrifenydd yr Adran Iau - Sali Roberts
07810 216454saliqb01@gmail.com

Aelod Hyfforddi - Dylan Jones
07799 882206crllangefni@d13creative.co.uk

Ysgrifenydd Gemau - Rhys Roberts
07947 844533rhysroberts60@aol.com

Cydlynydd Hyfforddwyr - Rhys Roberts
07947 844533rhysroberts60@aol.com

Swyddog Amddiffyn Plant - Iona Roberts
07876 403318ionawynroberts@hotmail.com