Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Newyddion

20 Ionawr 2022

Diolch yn fawr iawn ENFAWR i'r holl noddwyr sydd wedi cyfrannu tuag at prynu crysa newydd i'r timau adran iau!🐗🏉😎👏

16 Ionawr 2022

Llongyfarchiadau RGC ar eu buddugoliaeth yn erbyn Scarlets Dan 18 heddiw 36-29!🐗🐗🐗🐗🐗🐗🏉👌

9 Ionawr 2022

Da iawn hogia ieuenctid Cefni mewn gêm mewnol RGC heddiw!🐗🐗🐗🐗🐗🐗🐗🏉💪

4 Ionawr 2022

🐗🏉👏👏👏❤️

17 Rhagfyr 2021

Un yn ymarfer efo carfan Cymru Dan 20 a’r llall yng ngharfan RGC Dan 16. Teulu rygbi🐗🐗🏉💪

17 Rhagfyr 2021

Llongyfarchiadau i Aron, Dion, Tudur, Tomos a Rhys am cael eu dewis i garfan Dan 16 RGC🐗🐗🐗🐗🐗🏉👌

12 Rhagfyr 2021

Llongyfarchiadau enfawr i Owain Evans ar cael ei ddewis i garfan ymarfer datblygu Cymru Dan 20 yn erbyn Tîm Datblygu Yr Alban. Pob lwc Ows!🐗🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👌

12 Rhagfyr 2021

Dan 16 52-0 Bangor🐗🏉👏🥓

Sgorwyr:
Tudur Jones - 3 cais, 2 trosgais, 1 gôl adlam
Rhys Evans 1 cais
Carwyn Williams 1 cais
Cai Hardy 1 cais
Josh Mansell 1 cais
Gethin Jones 1 cais
Edward Lloyd-Saw 1 cais

8 Rhagfyr 2021

Da iawn chi heddiw hogia, gobeithio wnaethoch mwynhau y profiad!🐗🐗🐗🐗🐗🏉👏

4 Rhagfyr 2021

Hogia Dan 16 wedi neud yn dda yn treialon RGC heddiw🐗🐗🐗🐗🐗🐗🏉👏

19 Tachwedd 2021

Bore prysur yn y clwb gyda phum ysgol yn cystadlu mewn gŵyl Tag Dan 15. Da iawn Ioan Jones am drefnu🐗🏉🤩

19 Tachwedd 2021

I ddathlu hanner can mlwyddiant sefydlu y clwb yr ydym yn cynnig crys polo rhifyn cyfyngedig. Ar gael i'w archebu o'r siop clwb yn awr. Fydd archebion yn cymeryd tua 10 wythnos o pan fyddem yn gosod yr archeb a rydym yn disgwyl gosod yr archeb mewn tua 4 wythnos.🐗🏉🥳5️⃣0️⃣

2 Tachwedd 2021

🚨Newyddion gwych!🚨

Yr ydym wedi derbyn diffibriliwr AM DDIM drwy partneriaeth rhwng URC a Calon Hearts! Diolch yn fawr iawn!🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

2 Tachwedd 2021

Diolch yn fawr iawn i Asda am y rhodd o £500 drwy y rhaglen digidol "Green Token Giving" ac i bawb bleidleisiodd!🐗💷🟢🟢🟢

26 Hydref 2021

Mae Clwb Rygbi Llangefni wedi dod i’r penderfyniad anodd o ganslo ein Noson Tân Gwyllt eleni yn dilyn asesiad trylwyr o sefyllfa Covid ar Ynys Môn. Yr ydym yn siomedig bod angen cyrraedd y penderfyniad ond mae angen ystyried iechyd a llesiant ein gwirfoddolwr, cefnogwyr a'r mynychwyr yn y cyfnod anodd yma. Byddwn yn ôl y flwyddyn nesaf! 🐗💥🎇🎆

25 Hydref 2021

Byrdda noddwyr newydd yn edrych yn dda! Croeso mawr i noddwyr newydd!🐗🏉👌

2 Hydref 2021

Diolch yn fawr iawn i bawb bleidleisiodd!🐗🏉👏👏👏🟢🟢🟢

13 Medi 2021

Diolch yn FAWR IAWN i ASDA foundation am noddi set o amddiffynwyr post a flagiau yn dilyn y fandaliaeth diweddar. Dyma’r dyluniadau - edrych ymlaen i’w gweld ar Gae Smyrna!🐗🏉👌

9 Medi 2021

Diolch yn fawr ANFERTH i noddwyr newydd ein prif stondin, Steri-7! Croeso i'n teulu rygbi!🐗🏉👏👏👏

31 Awst 2021

Cyfle arbennig ar gael yn awr i gwmnia cael cefnogi ein Adran Iau gwych drwy noddi crysa chwara. Yr ydym eisiau noddwyr ar gyfer pob Tîm Dan 7 - Dan 16 felly mae sawl cyfle ar gael. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion!🐗🏉😎

29 Awst 2021

Celt wedi sgorio cais a Kian efo tri trosgais heddiw i RGC. Da iawn hogia!🐗🐗🏉👏👏

2 Awst 2021

Yr ydym wedi cael ein dewis ar gyfer #GreenTokenGiving yn #Asda #Llangefni. Pleidleisiwch i ni heddiw a gallem derbyn £500 gan #AsdaFoundation #Community

Mae eich pleidlais yn golygu byddem yn gallu disodli yr offer sydd yn cael ei defnyddio gan ein adran iau, ieuenctid, genod, merched a timau dynion a gafodd ei ddifrodi yn ddiweddar #GreenTokenGiving #AsdaFoundation

Diolch!🐗🏉🙌

https://www.asda.com/green-tok...

6 Gorffennaf 2021

Crys teyrnged i Huw “Stretch” – rhywbeth bach i’w gofio. Dyma oedd steil crys clwb pan roedd Huw yn rhan o’r Tîm Ieuenctid a pan oedd yn cychwyn efo’r tîm 1af.🐗🏉❤💛

Fydd archebion yn cymeryd o leia 10 wythnos i’w cyflawni. Mae maint crysa Macron yn llai na’r arferol felly gofalwch edrych ar y siart maint. Fydd yr archeb gynta yn cael ei gau 19/7.

https://siop.clwbrygbillangefn...

https://siop.clwbrygbillangefn...

5 Gorffennaf 2021

Mae cofrestriad chwarewyr am y tymor 2021/2022 wedi agor arlein drwy WRU Game Locker i pob chwaraewyr a phob oedran.🐗🏉👌

https://welshrugby.wales/4CXD-...