Llogi Ystafell

Gall yr ystafell digwyddiadau cael ei logi am £50, yn cynnwys un aelod o staff wrth y bar. Yn dibynnu ar y niferoedd sy'n mynychu (ac i'w drefnu gyda threfnydd y digwyddiad) fydd mwy o staff yn cael eu cyflogi am £40 yr un.

Cysylltwch ein stiward, Ruth Jones ar 07776 003877 am fwy o fanylion.