Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Swyddogion

Cyfarwyddwyr

Dafydd Jones
Simon Jones
Meic Jones
John R Jones

Pwyllgor Gwaith

Llywydd Anrhydeddus - George North
Llywydd - Dr Haydn Edwards
Cadeirydd - Simon Jones
Ysgrifennydd - John R Jones
Trysorydd - Meic Jones

Cadair Is-Bwyllgorau

Rygbi - Ioan Jones
Cyllid - Rhodri Evans
Adran Iau - Chris Gumn
Assedau - Chris Redmayne

Aelodau Cyfethol

Ysgrifennydd Aelodaeth - Iwan Wynn Davies
Ysgrifennydd Gemau - Huw Owen
Ysgrifennydd Tocynnau - Nia Jones
Swyddog Grantiau - Sioned Evans
Swyddog Noddwyr - Barri Jones
Cynrychiolwr Rhanbarth ‘J’ & Gogledd Cymru - John R Jones
Cynrychiolwr Adran Ieuenctid Gogledd Cymru - John Humphreys
Cynrychiolwr Adran Iau Gogledd Cymru - Chris Gumn
Cyfrifydd - I G Jones & Co Llangefni - Mr Dafydd Jones
Meddyg - Dr Gareth Ford, Victoria Surgery
01407 762713
Cyfreithiwr Anrhydeddus - Mr. Lloyd Williams, R. Gordon Roberts, Laurie & Co., Glandwr Chambers, Llangefni
01248 722215
Archwilydd - J. Emyr Thomas & Co., The Old Police Station, Gaerwen
01248 421464

Aelodau Oes

Mr. Arthur Furlong, Llangefni
Mr. Dafydd Thomas, Llangefni
Mr. Eddie Burford, Llangefni
Mr. Gerald Morgan, Aberystwyth
Mr. Iorus Evans, Llangefni
Mr. Trefor Jones, Llangefni
Mr. Twm Parry, Calgary, Canada
Mrs. Ticia Burford, Llangefni
Mr. Dafydd Lloyd, Llangefni