Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Newyddion

30 Mai 2024

Noson wobrwyo gwirfoddolwyr cymuned URC nos fory! 🐗🏉👏

29 Mai 2024

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Clwb Rygbi Llangefni nos Wener 5ed Gorffennaf 2024 am 6.30 yr hwyr yng Nghae Smyrna, Llangefni.

Ar ôl yr adran busnes fydd trafodaeth ynghylch estyniad y clwb. Fydd hwn yn prosiect mawr fydd angen cymorth drwy'r clwb gyfan felly yr ydym yn gobeithio newch ymdrech i fynychu.

24 Mai 2024

Balch iawn i gyhoeddi Alwyn Hughes fel prif hyfforddwr y Tîm Ieuenctid am y tymor 2024/2025. Pob lwc! 🐗🏉👏

20 Mai 2024

🚨 Cyfle noddi 🚨

Tîm Ieuenctid 🐗🏉

Angen noddwyr crysau chwarae - cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth 🤝

18 Mai 2024

D11s: Am ddiweddglo gwych i'n tymor! ⭐️

Ni allem fod wedi gofyn am well anfoniad i'n merched 🥰

Diolch i Clwb Rygbi Llandudno Rugby Club am ddiwrnod gwych o rygbi yn nhwrnament coffa ‘Welly’ 🏉💪🏼🙌

Enillwyr……🥇

16 Mai 2024

Dewch i ymuno â ni yng Nghae Smyrna ar gyfer Diwrnod Gwobrwyo’r Adran Iau!

Dewch â’r teulu i gyd a mwynhau pnawn o ddathlu gyda’ch teulu rygbi! 🐗🏉🏆🏅

16 Mai 2024

Gêm Coffa 1/6/2024 🐗🏉❤️💙💛

Dynion Cefni v Tîm Gwahoddiad Gogledd Cymru

4 Mai 2024

Llongyfarchiadau mawr i Lowri Williams a Catrin Stewart sydd wedi chwarae i dim Dan 20 Cymru yn erbyn Lloegr! 🤩🐗🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

30 Ebrill 2024

Llongyfarchiadau mawr i’r garfan O dan 13 ar eu llwyddiant dros y penwythnos-Enillwyr Cwpan Clwb Rygbi Bethesda! Chwarae slic a gwaith tim rhagorol 🐗🏉🏆🤩

27 Ebrill 2024

Llongyfarchiadau anferthol i un o hoelion wyth y clwb - Gareth Parry - am gael ei gydnabod gan yr URC am ei waith caled yn datblygu rygbi merched ar Ynys Môn a Gogledd Cymru. Heb gwaith arloesol Gareth, mae hi’n saff i ddweud fuasai y hwb merched MônStars ddim yn bodoli. Rydan ni’n falch iawn ohonat ti GP ❤️🏉🐗

27 Ebrill 2024

Ennillwyr 7 pob ochr ieuenctid RGC gogledd Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol! Tîm gwyn colli yn ffeinal y bowlen 🐗🏉🏆💪

3 Ebrill 2024

Tudur yn sgorio tri chais i Cymru Dan 18 yn erbyn Portiwgal! 🐗🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇹👏

https://www.wru.wales/2024/04/...

CRLL Crys i Bawb