Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Gem Goffâu – 7 Mai 2022

Cynhaliwyd diwrnod llwyddiannus dros ben gyda cannoedd yn troi fewn i Gae Smyrna i fwynhau achlyusur arbennig. Dadorchuddwyd y sgorfwrdd electronig newydd sydd yn rodd er cof am Huw Gethin (Stretch) oddiwrth y teulu.

Gwelwyd gwledd o rygbi rhwng ein Baeddod Gwyllt a Barbariaid Gogledd Cymru a braf roedd gweld chwaraewyr y dyfodol yn tywys ein chwaraewyr hyn i’r cae.

Cyflwynir cyfraniad at Ambiwlans Awyr Cymru ac i ddatblygu adnoddau rygbi’r clwb

Yr oedd yn ddigwyddiad teilwng i gofio y rhai sydd wedi ein gadael ac mae’n diolch yn fawr i’r trefnwyr ac i’r aelodau a gynorthwyodd ar y diwrnod.

Newyddion

24 Ebrill 2022

Dreigiau⚫️ 41-50 RGC 🟣

Dreigiau🔴 31-24 RGC ⚫️

Cais pob un i Dion, Tudur a Rhys. Da iawn hogia!🐗🐗🐗🐗🐗🐗🏉🏉🏉👏

Diolch i Andrew McMinimee am tynnu y llun!🤣🐗📷👍

13 Ebrill 2022

Da iawn i Gethin Lindley, Twm Tudor, Gethin Williams a Harri Burns o’r tim ieuenctid am gamu fyny i’r ail dim heno! Perfformiadau gwych gan y pedwarawd gyda Twm yn sgorio cais ar ei ymddangosiad cyntaf i’r dynion 💪🏻🏉🐗

13 Ebrill 2022

Llongyfarchiadau Cymru a Catrin! Gwyliwch y gêm i gyd ar y cyswllt isod🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇪🏉🤩👏

9 Ebrill 2022

Pob lwc Catrin!🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 7️⃣ 🏉💪🤩

5 Ebrill 2022

Llongyfarchiadau i Catrin Stewart ar cael dy ddewis i garfan Cymru Dan 18 ar gyfer gwyl Chwe Gwlad yng Nghaeredin!🐗🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

25 Mawrth 2022

Gêm Coffa 7/5/2022🐗🏉

I ddathlu aelodau y clwb a gollwyd yn ystod y cyfnod clo.

Os oes rhywun dros 35 oed sydd isio rhoi'r esgidiau nôl ymlaen unwaith eto cysylltwch â ni! Fydd cwpwl o sesiynnau ymarfer o flaen llaw i cael gwarad o rhwyfaint o'r gwe pry cop!🐗🏉🕸

10 Mawrth 2022

Llongyfarchiadau ENFAWR i Celt Ffransis ar cael ei ddewis yng ngharfan Cymru Dan 18! Pob lwc!🐗🏉💪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

10 Mawrth 2022

Gwych i weld dwy o'n MônStars, Lowri a Catrin yng Nghamp Ymarfer Cymru Dan 18!🐗🐗🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤩

25 Chwefror 2022

Drwy daclo COVID-19 gyda’n gilydd, gallwn dorri’r trosglwyddiad #DiogeluRygbiCymru

Cofiwch gynnwys masg wyneb a hylif diheintio dwylo yn eich cit chi.

18 Chwefror 2022

Llongyfarchiadau i Celt Ffransis ar cael ei ddewis i garfan ymarfer Cymru Dan 18! Pob lwc!🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏉💪

20 Ionawr 2022

Diolch yn fawr iawn ENFAWR i'r holl noddwyr sydd wedi cyfrannu tuag at prynu crysa newydd i'r timau adran iau!🐗🏉😎👏

16 Ionawr 2022

Llongyfarchiadau RGC ar eu buddugoliaeth yn erbyn Scarlets Dan 18 heddiw 36-29!🐗🐗🐗🐗🐗🐗🏉👌

Siop Arlein

Mae ein siop arlein yn fyw yn awr ac yn derbyn cardiau debyd a credyd. Ar hyn o bryd dim ond “click & collect” er, mewn amgylchiadau eithriadol fe nawn trefnu anfon eitemau am gost ychwanegol. Cofrestru yn angenrheidiol.

Coroni Clwb Rygbi Llangefni yn Tîm Y Mis gan Canterbury

Anrhydedd arbennig, yr ydym yn hynod o falch i'w dderbyn ac o George North a'n holl gwirfoddolwyr ac aelodau!🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🦁🏉🤩

Hefyd, diolch i PP Teamwear am yr enwebiad!

https://www.lionsrugby.com/202...

IMG 6884
IMG 5750
CRLL Crys i Bawb