2018-2019 Cyfarfod Blynyddol Clwb Rygbi Llangefni

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Clwb Rygbi Llangefni Cyf. Nos Fawrth 4 Mehefin 2019 am 19.00 yng Nhgae Smyrna, Llangefni.

Newyddion

 • (Image 1 of 2)

  Fancy coaching? There are a number of courses available in order to obtain WRU qualification. The club will pay the cost of the course if you will be coaching one of our teams. We are always on the lookout for volunteers!👍🏻🐗🏉

 • (Image 1 of 1)

  Llongyfarchiadau i Rob Muirhead chwaraewr dîm dan 15 Cefni ar ei lwyddiant o gael i fewn i RGC D16 tymor nesaf👍🏼🐗🏉

 • (Image 1 of 2)

  Mae Pat yn wyneb cyfarwydd i lawer o chwaraerwyr iau Gogledd Cymru. Diolch yn fawr iawn i Jones Bros am noddi y bag cymorth cyntaf👏🐗🏉🤕

 • (Image 1 of 1)

  Having to say goodbye to Non from the Under 13s today. It’s been a pleasure to coach her, she’s always been available to train and play. Looking forward to seeing her play for the women’s team before long!👍🏻🏉🐗

 • (Image 1 of 1)

  Ail yn y grŵp ond colli mewn “play-off” yn nhwrnamaint Bethesda. Hynod o falch o’r perfformiadau a ymroddiad y tîm trwy’r tymor, edrych ymlaen am flwyddyn nesa!👏🏻🐗🏉

 • (Image 1 of 1)

  Tîm Dan 14, ennillwyr plât twrnamaint Bethesda👏🏻🐗🏉

 • (Image 1 of 2)

  Tîm Dan 10 yn ennill 5 o’u 7 gêm heddiw yn nhwrnamaint Welly👏🏻🐗🏉

 • (Image 1 of 1)

  Crysa Tîm Dan 11 yn barod am y twrnamaint fory👌🏻🐗🏉

 • (Image 1 of 1)

  Cracar o sessiwn gynta o rygbi cyffwrdd, niferoedd da o wyneba newydd. Mae croeso a digon o le i fwy ymuno wythnos nesa!👍🏻🐗🏉

 • (Image 1 of 1)

  Rygbi genod yn unig o oed 7-16. Dewch i drio ein gêm, croeso i aelodau newydd!🏉🤩

 • (Image 1 of 1)

  ‪Cadw fo yn y teulu, pedair o genod ein cyn chwaraewr Brian Bown yn chwara i’r tîm merched!🐗🐗🐗🐗🏉🤩‬

 • (Image 1 of 2)

  Da chi am ymuno ni am rygbi cyffwrdd Nos Iau nesa?🤔🐗🏉👍🏻

Mwy o newyddion →