Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Newyddion

30 Hydref 2023

Noson Tân Gwyllt 3/11/2023 19:00 🐗🎆🎇

Teulu o 4 - £15, unigolion - £5. Arian parod yn unig

Drysau a bar ar agor 18:00🍻 (Derbynnir cardiau)

19 Medi 2023

🚨 TÎM NEWYDD ARLWYO A BAR! 🚨

Mae’n bleser ymestyn croeso cynnes i’n teulu rygbi i Sarah a’i thîm — Chris, Emily, Llio, Toby, Mike, Teri, Noella, Sarah a Dani! 🐗🏉🤝🍽️🍻

26 Mehefin 2023

Cyfle Busnes yng Nghlwb Rygbi Llangefni🐗🍽🍻

Mae gan ein clwb llewyrchus gyfle busnes i'r person iawn i redeg y gegin, y gwasanaeth arlwyo a'r bar. Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu busnes gyda photensial i ehangu.

I ddysgu mwy neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch:

Meic 07840 403986 / Simon 07774 905567

9 Mehefin 2023

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Clwb Rygbi Llangefni nos Wener 30 Mehefin 2023 am 7.00 yr hwyr yng Nghae Smyrna, Llangefni

6 Mehefin 2023

🐗💔

5 Mehefin 2023

Pentwr o rygbi cyffwrdd ymlaen trwy'r haf, beth am ymuno yn yr hwyl?🐗🏉😎

5 Mehefin 2023

Ymarfer cyn tymor Tîm Ieuenctid yn cychwyn 5/7/2023🐗🏉💪

26 Mai 2023

Newyddion torcalonnus, cwsg yn dawel Aron🐗💔

24 Mai 2023

Dewch i ymuno â ni yng Nghae Smyrna ar gyfer Diwrnod Gwobrwyo’r Adran Iau a dathlu diwedd ein hanner canfed blwyddyn fel clwb rygbi!

Dewch â’r teulu i gyd a mwynhau pnawn o ddathlu gyda’ch teulu rygbi! 🐗🏉🏆🏅

1 Mai 2023

Llongyfarchiadau mawr i Catrin Stewart ar ôl iddi cael ei henwi fel chwaraewr y twrnamaint i Gymru yn y chwe gwlad Dan 18! Dipyn o gamp, ond dim syndod efo’r holl waith caled mae hi yn neud yn ymarfer 👏🏻🐗🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

29 Ebrill 2023

Pencampwyr 7 pob ochr ieuenctid gogledd Cymru 2023!🐗🏉🏆🥇🥓👏

23 Mawrth 2023

Llongyfarchiadau mawr i Meic, ein Trysorydd, am ei enwebiad haeddiannol. Mae Meic wedi wedi gwasanaethu ein clwb fel chwaraewr ac fel trysorydd am nifer o flynyddoedd. Diolch Meic!🐗🏉👏

Siop Arlein

Mae ein siop arlein yn fyw yn awr ac yn derbyn cardiau debyd a credyd. Ar hyn o bryd dim ond “click & collect” er, mewn amgylchiadau eithriadol fe nawn trefnu anfon eitemau am gost ychwanegol. Cofrestru yn angenrheidiol.

Coroni Clwb Rygbi Llangefni yn Tîm Y Mis gan Canterbury

Anrhydedd arbennig, yr ydym yn hynod o falch i'w dderbyn ac o George North a'n holl gwirfoddolwyr ac aelodau!🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🦁🏉🤩

Hefyd, diolch i PP Teamwear am yr enwebiad!

https://www.lionsrugby.com/202...

IMG 6884
IMG 5750
CRLL Crys i Bawb