Her Pasio'r Bêl Ymlaen

Diweddariad Coronavirus

Annwyl aelod/cefnogwr

Fel pob clwb rygbi arall yng Nghymru bu rhaid i ni gau ein drysau i chwarae, hyfforddi a chymdeithasu. Mae Undeb Rygbi Cymru yn ein cynorthwyo gyda chyfraniad ariannol a gwybodaeth perthnasol. Mi fyddwn yn cadw cysylltiad gyda’n haelodau a’n cefnogwyr drwy ein wefan rhagorol a cyfryngau cymdeithasol a rhown wybod yn syth pan yr ydym yn agored am fusnes unwaith eto. Wrth reswm ni chynhelir y cyfarfod blynyddol na’r cinio blynyddol ac mae’r Pwyllgor Gwaith mewn cysylltiad rheolaidd i ymdrin a materion sy’n codi.

Diolch o galon i’r chwaraewyr, hyfforddwyr, rhieni, aelodau ein pwyllgorau a bob un gefnogwr am eu cefnogaeth ac am greu a chadw clwb rygbi mor arbennig. Cefni am byth!

Cadwch y ffydd ac edrychwn ymlaen i agor y drysau unwaith eto.

Newyddion

 • (Image 1 of 4)

  Diolch yn fawr iawn i Tim Hoare am rhedeg cwrs hyfforddi rygbi tag llwyddiannus iawn yn y clwb Dydd Sul. Mwy o hyffworddwyr cymwysiedig i'n adran iau llewyrchus!🐗🏉😎👏

 • (Image 1 of 2)

  Mae’r baedd gwyllt ym Mhatagonia!🐗👌🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇦🇷

 • (Image 1 of 1)

  RGC 29-12 Gweilch Dwyrain

  Rob Muirhead o'r tîm Dan 16 yn cynrhychioli'r clwb🐗🏉👏

 • (Image 1 of 1)

  Hogia Cefni yn chwara i RGC Gorllewin ym Mharc yr Arfau nos Wener🐗🐗🐗🐗🐗🐗🤩👌

 • (Image 1 of 1)

  Pob hwyl i ti ym Mhatagonia, Ynyr!🐗🏉🎯🤣

 • (Image 1 of 12)

  Diolch i Gaz Robertson am y llunia gwych o hogia Cefni yn chwara i RGC Gorllewin Dan 15 ym Mharc yr Arfau heno!👏🐗🏉📷

 • (Image 1 of 1)

  Chwe gwlad yn cychwyn penwythnos yma.. dewch lawr i Ganolfan Hamdden Plas Arthur bob bore Sadwrn am wersi rygbi. Agored i blant 3, 4 a 5 oed! 10 - 10:45yb. Cyfle gwych i ddysgu sgiliau pasio, rhedeg efo'r bel, cicio! Croeso i chi droi fyny ar unrhyw bore! 🐗🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

 • (Image 1 of 1)

  Gemau yn fyw yn y clwb, dewch lawr i gefnogi!🏉🐗👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🍻

 • (Image 1 of 1)

  Fedrwch chi ddarganfod hyfforddwr Tîm 1af a chwedlonwr clwb, Rhodri Gray yn y llun?🧐🐗🏉📷

 • (Image 1 of 3)

  Diolch yn fawr iawn i Williams & Goodwin The Property People Ltd, All Wales Auction a Cymdeithas Adeiladu Principality am cefnogi rygbi ieuenctid trwy noddi crysa chwara newydd y Tîm Ieuenctid. Diolch yn fawr iawn hefyd i Morgan Owen am tynnu lluniau👏🐗🏉

 • (Image 1 of 4)

  Diwedd gêm Dan 12 yn erbyn Bae Colwyn heddiw👍🐗🏉

 • (Image 1 of 6)

  Criw Dan 16 diwedd eu gêm heddiw v Bae Colwyn - Cwpan Eryri - perfformiad cryf a perfformiad tîm. Ymlaen bois👍🏻🎉🏉🐗

Mwy o newyddion →