Wefan Swyddogol Clwb Rygbi Llangefni

Pencampwyr Adran 2 Y Gogledd 2016-2017

Mae Clwb Rygbi Llangefni yn cynnal dau dîm dynion, un tîm merched, tîm ieuenctid a nifer o dimau iau sy'n cychwyn gyda chwaraewyr dan 8. Yng Nghae Smyrna ceir dau gae chwarae llawn (un ohonynt gyda llifoleuadau), man hyfforddi gyda llifoleuadau, pedair ystafell newid a bar.

Rydym wastad yn chwilio am aelodau newydd, ac estynnir croeso cynnes i chwaraewyr o bob safon. Ceir manylion am nosweithiau hyfforddi'r timau o dan y cysylltiadau perthnasol sydd i'w gweld uchod.

Enillwyr Cyngrhair 2il Dîm Gogledd Cymru 2017-2018

Digwyddiadau

Caws Glanbia
Faun Trackway
Joseph Keegan & Son
Slaters