Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Siop Arlein

Mae ein siop arlein yn fyw yn awr ac yn derbyn cardiau debyd a credyd. Ar hyn o bryd dim ond “click & collect” er, mewn amgylchiadau eithriadol fe nawn trefnu anfon eitemau am gost ychwanegol. Cofrestru yn angenrheidiol.

Huw Gethin Jones - "Huw Stretch"

Ellen ❤️ Dafydd ❤️ Teleri ❤️ Rhys ❤️ Gwydion ❤️ Math ❤️

Huw ❤️

Ni fentrom ddarogan
Dy dynged a’th ffawd,
Ein gŵr a thad annwyl,
Ein mab gwyn a’n brawd.

Cawn ofyn pob cwestiwn,
A’r mwyaf; ‘Pam Huw?’
Ond does dim atebion,
‘Mond credu yn Nuw.

Ac felly, tra byddwn
Yn rhygnu ymlaen
Trwy gyfnod o d’wllwch,
A’r galar yn straen,

Bydd strymio a sgrymio
A chanu go gre’,
Mewn burum a bwrlwm
Ym mragdy y Ne’.

Catrin Angharad Jones

152439648 165854028682254 1889146557821024576 n
Huw Stretch 0211
12829154 10205891531073013 6144351017613262944 o
54776772 1613826014961460 r
DS5 D3035
18221934 10213031000879770 5524929201474628872 n
221687 1076688681275 8166 n
10628465 10155627706860051 7736659537269082375 n
11329947 10153197256321117 677366227228628027 n
11263117 10153316424099210 3381511425709419421 o
10317838 10152393963174210 9039709861673029100 o

Er cof am Huw Gethin

Newyddion

12 Ebrill 2021

Mae sessiynnau ymarfer yn ail gychwyn i'n timau dynion ar 29/4. Croeso i chwaraewyr newydd - cysylltwch â ni am fwy o fanylion!🐗🏉😎🤩❤️

8 Ebrill 2021

Croeso adref! Mae sessiynnau ymarfer yn ail gychwyn i bawb o dan 18 wythnos nesa. Croeso i aelodau newydd - cysylltwch â ni am fwy o fanylion!🐗🏉😎🤩❤️

24 Mawrth 2021

🐗🏉😎🤞

22 Mawrth 2021

Diolch yn fawr iawn a croeso cynnes i Snowdonia Fire Protection fel un o'n noddwyr!🐗🏉👏👏👏

18 Mawrth 2021

Mae rhoi gwaed yn eich cymuned, yn achub bywydau yn eich cymuned.

Byddwch yn arwr rhywun🐗🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️💉

📅19/4/2021
⏰12:30 - 15:30 & 17:00 - 19:30
📍Anglesey Showground
https://wbs.wales/ClwbRygbiLla...

18 Mawrth 2021

🚨Dychwelyd i ymarfer rygbi Dan 18🚨

Yn dilyn cyhoeddiad URC yr ydym yn gallu ail gychwyn ymarfer I oedrannau Dan 18 ac i lawr o 27ain Mawrth. Mae mwy o fanylion i ddilyn i wneud efo niferoedd ayyb.

Ar ôl cyfarfod pwyllgor rygbi yr ydym wedi penderfynnnu, oherwydd yr amseru efo ysgolion yn ail gychwyn a cynnydd mewn achosion yng Nghaergybi ac ar yr ynys yn gyffredinol i ddisgwyl tan ar ôl gwylia Pasg i ail gychwyn.

Os fydd niferoedd achosion wedi dod lawr yn y cyfamser yr ydym yn edrych ar dyddiad o 12ed Ebrill ymlaen i ail gychwyn. Wrth gwrs mae hyn yn gwbl ddibynnol ar y sefyllfa ar y pryd. Mor awyddus ac yr ydym i ail gychwyn ein blaenoriaeth ydi diogelwch pawb. Gobeithio wela ni chi yn fuan!🐗🏉🤞

8 Mawrth 2021

Diwrnod Rhyngwladol y Merched hapus!🐗🏉👏

5 Mawrth 2021

Llongyfarchiadau i Greg a Kathryn ar enedigaeth Ellie! Un arall i'r MônStars da ni'n siwr!🐗🥳🤩👶❤

19 Chwefror 2021

Does dim geiriau. Cwsg mewn hedd Huw🐗💔

18 Chwefror 2021

Annwyl Bawb,

Hoffai Clwb Rygbi Llangefni ddiolch i bawb am y gefnogaeth a gafwyd yn ystod y pleidleisio dros y prosiect ffens ddiogelwch. Rydym wedi llwyddo i sicrhau grant o £2,500 gan Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Gogledd Cymru.

Unwaith eto Diolch🐗😎👏👏👏

3 Chwefror 2021

Diolch yn fawr iawn i D. Hughes Welding & Fabrication Ltd a Mona Lifting Ltd am eu cefnogaeth barhaus drwy adnewyddu eich pecynnau noddwyr!🐗🏉😎👏👏👏

3 Chwefror 2021

Croeso mawr i'n noddwyr newydd, Christeyns Food Hygiene UK. Diolch yn fawr am gefnogi rygbi ar Ynys Môn!🐗🏉😎👏👏👏

CRLL Crys i Bawb