Mae Cofrestru yn agor 1af Awst 2020

Chwarewyr, hyfforddwyr, dyfarnwyr, cymorthwyr cyntaf, rheolwyr timau & rheolwyr ac arweinwyr gweithrediadau clwb

Ail gychwyn ymarfer rugby

Yn dilyn cyfarwyddiadau gan URC yr ydym yn gallu cychwyn ymarfer mewn grwpiau bach o mis Awst ymlaen gan dilyn canllawiau yr undeb ynlgyn a COVID-19 er mwyn diolgeu iechyd ein aelodau. Yn ogystal mae cofrestru a trosglwyddo chwaraewyr yn ail agor ar y 1af o Awst a fydd rhaid i pawb fod wedi cofrestru ac eistedd cwrs arlein syml ymwybyddiaeth COVID-19 mwyn cael cymeryd rhan. Mae croeso i chwaraewyr newydd ymuno ein teulu rygbi felly cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Yr ydym yn edrych ymlaen i groesawu pawb i Gae Smyrna!🐗🐗🐗🏉🤩

Newyddion

 • (Image 1 of 5)

  Dim noson tân gwyllt heno ond fydda ni yn ôl! Cadwch yn saff!🐗😎💥💫💥

 • (Image 1 of 1)

  Cadwch yn saff a wela ni chi ar ôl y toriad 🐗🏉👍

 • (Image 1 of 1)

  Mae gan y clwb côd QR ar gyfer cofrestru efo’r app Covid-19 NHS yn awr🐗👍🦠

 • (Image 1 of 1)

  Mae ganddo ni lefydd i chwaraewyr newydd ymuno carfan ein tîm Dan 15. Profiad ddim yn angenrheidiol - mae pawb yn cael cyfle i chwarae a cael hyfforddiant gan hyfforddwyr Lefel 2 URC profiadol. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth🐗🏉🤩😎

 • (Image 1 of 2)

  Dymuna'r Clwb ddiolch o galon am wasananeth Chris Redmayne ac Elfed Williams. Mae'r ddau wedi penderfynu ymddeol o'i dyletswyddau - Chris fel Cadeirydd ein Is-bwyllgor Adnoddau ac Elfed fel Rheolwr y Tim Ieuenctid. Roedd Chris yn gyfrifol am drefnu y noswethiau tan gwyllt llwyddiannus ymysg llu o weithgareddau eraill dros nifer o flynyddoedd.

  Diolch yn fawr i'r ddau🐗🐗🏉👏

 • (Image 1 of 1)

  Adroddiadau gemau 5ed Ionawr 1991!🐗🐗🏉

 • (Image 1 of 1)

  Dyma gynllun o'r system un-ffordd ar gyfer sessiynna ymarfer. Mae dau safle dihenitio dwylo, un wrth ddod i fewn a llall ar y ffordd allan. Gofynnwn hefyd i bawb droi fyny ar amser fel ein bod yn cadw trefn - cofiwch parcio ym maes parcio'r cyngor, DIM y clwb. Os yn fuan arhoswch yn y car nes mae'n amser. Mae'n hynod o bwysig fod pawb yn dilyn y drefn er mwyn diogelwch pawb. Diolch am eich cydweithrediad a fedra ni ddim disgwyl gweld pawb yn ôl ar Gae Smyrna!🐗🏉😍😎🥳

 • (Image 1 of 6)

  Penblwydd hapus i Rhys a Dylan heddiw! Mae Rhys yn chwaraewr tîm 1af presennol sydd wedi dod trwy ein Adran Iau a Dylan yn gyn chwaraewr, sydd hefyd wedi dod trwy'r Adran Iau sydd rwan yn rhannu ei brofiad gyda'r tîm Dan 7!🐗🐗🏉🥳🍰

 • (Image 1 of 9)

  Yn dilyn cyfarwyddiadau gan URC yr ydym yn gallu cychwyn ymarfer mewn grwpiau bach o mis Awst ymlaen gan dilyn canllawiau yr undeb ynlgyn a COVID-19 er mwyn diolgeu iechyd ein aelodau. Yn ogystal mae cofrestru a trosglwyddo chwaraewyr yn ail agor ar y 1af o Awst a fydd rhaid i pawb fod wedi cofrestru ac eistedd cwrs arlein syml ymwybyddiaeth COVID-19 mwyn cael cymeryd rhan. Mae croeso i chwaraewyr newydd ymuno ein teulu rygbi felly cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

  Yr ydym yn edrych ymlaen i groesawu pawb i Gae Smyrna!🐗🐗🐗🏉🤩

 • Cyfarfod Blynyddol Clwb Rygbi Llangefni Cyf. 2019-2020

  Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Clwb Rygbi Llangefni Cyf. 27 Gorffennaf 2020 am 19.00 drwy Zoom.

  Oherwydd y crisis iechyd cyhoeddus cyfarfod busnes yn unig fydd hwn.

  Os am fynychu’r cyfarfod cofrestrwch drwy anfon e-bost at john_monfa@hotmail.com ac yn agosach at y dyddiad uchod byddwch yn derbyn cyfrinair i gymryd rhan.

  Yn gywir

  John R Jones - Ysgrifennydd

 • (Image 1 of 1)

  Pleser mawr i Dion o’n tîm 1af rhoi tabled Amazon Fire i Cara Jowitt ar gyfer ward dementia Cemlyn yn Ysbyty Cefni ar ran Clwb Rygbi Cymry Caerdydd. Llongyfarchiadau ar eich sialens i hel y pres drwy rhedeg/cerdded o gwmpas Cymru a diolch yn fawr am y rhodd!🏉🐗👏👏👏

 • (Image 1 of 1)

  Yn ystod Wythos Gwirfoddoli, a drwy gydol y flwyddyn, mae Clwb Rygbi Llangefni yn dathlu a cydnabod cyfaraniad amhrisiadwy yr holl wirfoddolwyr sy'n gweithio mor galed i gynnal a datblygu ein Clwb. Hebddynt ni fydd yna gyfle i gymaint o bobl ifanc fwynhau gem orau'r byd.🐗🤩🏉👏

  Diolch

Mwy o newyddion →