Her Sgiliau Clwb Rygbi Llangefni

Her Pasio'r Bêl Ymlaen

Diweddariad Coronavirus

Annwyl aelod/cefnogwr

Fel pob clwb rygbi arall yng Nghymru bu rhaid i ni gau ein drysau i chwarae, hyfforddi a chymdeithasu. Mae Undeb Rygbi Cymru yn ein cynorthwyo gyda chyfraniad ariannol a gwybodaeth perthnasol. Mi fyddwn yn cadw cysylltiad gyda’n haelodau a’n cefnogwyr drwy ein wefan rhagorol a cyfryngau cymdeithasol a rhown wybod yn syth pan yr ydym yn agored am fusnes unwaith eto. Wrth reswm ni chynhelir y cyfarfod blynyddol na’r cinio blynyddol ac mae’r Pwyllgor Gwaith mewn cysylltiad rheolaidd i ymdrin a materion sy’n codi.

Diolch o galon i’r chwaraewyr, hyfforddwyr, rhieni, aelodau ein pwyllgorau a bob un gefnogwr am eu cefnogaeth ac am greu a chadw clwb rygbi mor arbennig. Cefni am byth!

Cadwch y ffydd ac edrychwn ymlaen i agor y drysau unwaith eto.

Newyddion

 • (Image 1 of 1)

  Pleser mawr i Dion o’n tîm 1af rhoi tabled Amazon Fire i Cara Jowitt ar gyfer ward dementia Cemlyn yn Ysbyty Cefni ar ran Clwb Rygbi Cymry Caerdydd. Llongyfarchiadau ar eich sialens i hel y pres drwy rhedeg/cerdded o gwmpas Cymru a diolch yn fawr am y rhodd!🏉🐗👏👏👏

 • (Image 1 of 1)

  Yn ystod Wythos Gwirfoddoli, a drwy gydol y flwyddyn, mae Clwb Rygbi Llangefni yn dathlu a cydnabod cyfaraniad amhrisiadwy yr holl wirfoddolwyr sy'n gweithio mor galed i gynnal a datblygu ein Clwb. Hebddynt ni fydd yna gyfle i gymaint o bobl ifanc fwynhau gem orau'r byd.🐗🤩🏉👏

  Diolch

 • (Image 1 of 1)

  Canllawiau diweddara gan URC🐗🏉👍

 • (Image 1 of 2)

  Penblwydd hapus i'n taclwr caled a rhedwr cryf, blaenasgellwr ochr dywyll y tîm Dan 14, Gethin! Gobeithio gei di ddiwrnod gwych!🐗🏉🤩🎂🍰🎉

 • (Image 1 of 1)

  Mae Clwb Rygbi Llangefni yn cyhoeddi gyda thristwch mawr bod ein cyn lywydd, o 1989 to 1997, ac aelod am oes Arthur Furlong wedi marw. Roedd Arthur yn gymeriad mawr a phoblogaidd yn y clwb ac yn lywydd ar gyfnod allweddol yn hanes ein datblygiad ac yn cyfranu I weithgareddau’r clwb gyda hiwmor a doethineb . Yr oedd yn gyfaill annwyl i'r chwaraewyr gyda sgwrs ffraeth yn eu hysbryboli ar y cae ac wrth y bar. Ein cydymdeimlad dwysaf i'r teulu i gyd, oedd hefyd yn rhan anatod o'r clwb.🐗❤️

 • (Image 1 of 4)

  Diolch yn fawr iawn i Tim Hoare am rhedeg cwrs hyfforddi rygbi tag llwyddiannus iawn yn y clwb Dydd Sul. Mwy o hyffworddwyr cymwysiedig i'n adran iau llewyrchus!🐗🏉😎👏

 • (Image 1 of 2)

  Mae’r baedd gwyllt ym Mhatagonia!🐗👌🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇦🇷

 • (Image 1 of 1)

  RGC 29-12 Gweilch Dwyrain

  Rob Muirhead o'r tîm Dan 16 yn cynrhychioli'r clwb🐗🏉👏

 • (Image 1 of 1)

  Hogia Cefni yn chwara i RGC Gorllewin ym Mharc yr Arfau nos Wener🐗🐗🐗🐗🐗🐗🤩👌

 • (Image 1 of 1)

  Pob hwyl i ti ym Mhatagonia, Ynyr!🐗🏉🎯🤣

 • (Image 1 of 12)

  Diolch i Gaz Robertson am y llunia gwych o hogia Cefni yn chwara i RGC Gorllewin Dan 15 ym Mharc yr Arfau heno!👏🐗🏉📷

 • (Image 1 of 1)

  Chwe gwlad yn cychwyn penwythnos yma.. dewch lawr i Ganolfan Hamdden Plas Arthur bob bore Sadwrn am wersi rygbi. Agored i blant 3, 4 a 5 oed! 10 - 10:45yb. Cyfle gwych i ddysgu sgiliau pasio, rhedeg efo'r bel, cicio! Croeso i chi droi fyny ar unrhyw bore! 🐗🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Mwy o newyddion →