Clwb Rygbi Llangefni

#TeuluRygbi
#CrysIBawb

Cysylltwch  Ni

Danfonwch Ebost

Use the form below to send us an email. Please note that while emails are checked regularly those responsible for doing so may not be able to respond to your message and need to contact someone within the club who can, which may result in a delayed response.

Trwy'r post:
Cae Smyrna, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EU

Ar y ffôn:
(01248) 722206

Lleoliad:
Trowch oddi ar yr A55 yng nghyffordd 6. Dilynwch yr arwyddion am A5114 i Langefni. Gellwch gario 'mlaen yn syth a throi i'r dde 20 llath wedi i chwi fynd heibio'r bont isel. Er mwyn osgoi'r bont isel trowch i'r dde am y stad ddiwydiannol, troi i'r chwith ar y cylchfan cyntaf a syth ar draws y nesaf. Pan gyrhaeddwch y trydydd cylchfan mae angen troi i'r chwith, ac wedi i chwi fynd heibio'r cloc yn sgwâr y dref trowch i'r chwith eto. Mae'r Clwb wedi'i leoli lawr y troad cyntaf yn syth ar ôl y gofgolofn.

Img 8430 180808 133033