Swyddogion

Cyfarwyddwyr

Dafydd Jones
01248 421885sbarion11@hotmail.com

Simon Jones
01248 421904simon.jones@morganevans.com

Meic Jones
01248 722673meicvjones@gmail.com

John R Jones
07746 473319john_monfa@hotmail.com

Pwyllgor Gwaith

Llywydd Anrhydeddus - George North

Llywydd - Dr Haydn Edwards
he.edwards@btinternet.com

Cadeirydd - Dafydd Jones
01248 421885sbarion11@hotmail.com

Is-Gadeirydd - Simon Jones
01248 421904simon.jones@morganevans.com

Ysgrifennydd - John R Jones
07746 473319john_monfa@hotmail.com

Trysorydd - Meic Jones
01248 722673meicvjones@gmail.com

Cadair Is-Bwyllgorau

Rygbi - Dafydd Jones
01248 421885sbarion11@hotmail.com

Cyllid - Rhodri Evans
07789 886329rhodri_nant@btinternet.com

Adran Iau - Gareth Parry
07979 818170garepar@aol.com

Assedau - Chris Redmayne
01248 714324c.redmayne@btopenworld.com

Aelodau Cyfethol

Ysgrifennydd Aelodaeth - Iwan Wynn Davies
07879 206878iwanwdavies11@gmail.com

Ysgrifennydd Gemau - Huw Owen
01248 722846jhuwowen@live.co.uk

Ysgrifennydd Tocynnau - Nia Jones
07977 057613ticedi@llangefnirfc.com

Swyddog Grantiau - Sioned Evans
07590 982962sioned.evans@ymail.com

Swyddog Noddwyr - Dafydd Jones
01248 421885sbarion11@hotmail.com

Cynrychiolwr Rhanbarth ‘J’ & Gogledd Cymru - John R Jones
07746 473319john_monfa@hotmail.com

Cynrychiolwr Adran Ieuenctid Gogledd Cymru - John Humphreys
07769 883237johnmaldwyn@btinternet.com

Cynrychiolwr Adran Iau Gogledd Cymru - Gareth Parry
07979 818170garepar@aol.com

Cyfrifydd - I G Jones & Co Llangefni - Mr Dafydd Jones
01248 750140llangefni@igjonesaccountants.co.uk

Meddyg - Dr Gareth Ford, Victoria Surgery
01407 762713

Cyfreithiwr Anrhydeddus - Mr. Lloyd Williams, R. Gordon Roberts, Laurie & Co., Glandwr Chambers, Llangefni
01248 722215

Archwilydd - J. Emyr Thomas & Co., The Old Police Station, Gaerwen
01248 421464

Aelodau Oes

Mr. Arthur Furlong, Llangefni
Mr. Dafydd Thomas, Llangefni
Mr. Eddie Burford, Llangefni
Mr. Gerald Morgan, Aberystwyth
Mr. Iorus Evans, Llangefni
Mr. Trefor Jones, Llangefni
Mr. Twm Parry, Calgary, Canada
Mrs. Ticia Burford, Llangefni
Mr. Dafydd Lloyd, Llangefni